Behandling och lindring av whiplash-skada


Den allra bästa behandlingen vid besvär som är mycket långvariga är att träna med hjälp utav en fysioterapeut och då med ett fokus på de djupaste nackmusklerna. Det har kommit fram enligt forskning som gjorts av Linköpings universitet. Omkring 60 % av de personer som utförde sin träning hos en sjukgymnast eller en fysioterapeut upplevde en stor och bestående förbättring. Det är också den metod som kostar minst, enligt forskarna. I denna studie så ingick det 200 personer som deltog. Whiplash är en skada i nacken vilket ger smärta i nacken och det kan även bidra till att man får huvudvärk. Skadan uppstår oftast om man har varit med i en trafikolycka. Det är om man har varit med i en kollision som skett bakifrån. En sådan kollision gör att nacken blir tryckt bakåt och sedan slungas framåt.

Det har blivit ett ökat antal whiplashskador bara under de senaste årtiondena. Det är cirka 30 000 personer i Sverige varje år som drabbas, och ungefär hälften av dem får besvär som håller i sig länge, och många av dem blir inte fullt återställda. Det är svårt att påvisa att man lider av en whiplashskada och många möts av misstro. Dock har det kommit allt fler resultat av forskningar som gjorts som visar att det är avvikelser i nackmusklernas utseende och funktion hos personer som drabbats av dessa besvär.

Användande av ultraljud

Ultraljud är något som kan tas i användning för att undersöka funktionen och rörelser i musklerna och hos personer med en whiplashskada, så kan det även nyttjas för att mäta kraften av träningen. Det har som sagt gjorts en forskning som påvisat att träning som är specifik för nacken är det som ger bäst effekt.Ultraljud har bra länge varit något man har använt inom andra områden som till exempel för hjärtundersökningar och vid fosterdiagnostik. Detta är en metod som inte är smärtsam för den som får den. Den är inte heller skadlig. Med ultraljud kan man få bra med information om hur musklerna fungerar under rörelse. Detta går inte att se med en röntgen på vanligt vis eller en magnetkamera. Men ultraljud kan man också mäta effekter av träning.Den studie som utfördes, visade att rätt sorts träning även kan hjälpa den som haft långvariga besvär och att det blir ett förbättrat resultat. De personer som fick en träning som var specifik för nacken med eller utan beteendemedicin visade att de hade en större ihärdighet i nackens muskler samt att det även var så att nacksmärtan minskade. Det när man jämförde med de grupper som bara fick en allmän fysisk träning.